I Everts sjöbod den 11 juni 2008 mötte Ingegerd representanter för ett holländskt resemagasin.