Färöarna besöktes 16-20 januari 2008 av såväl yrkesfiskare som politiker och kommunfolk från norra Bohuslän.

Avsikten var att få en inblick i hur fisket bedrivs där och jämföra svårigheter och möjligheter. Alla medverkande var mycket nöjda med resan.