Scoutlägret på Kragenäs v 32 fick en visning av fiskebåtar i Resö ham. med tillhörande information under söndagen den 3 augusti. Ytterligare information och poängpromenad med frågor om havskunskap gavs 5 och 6 augusti.