På Feskekörkans dag 16 augusti i Göteborg presenterades Njord av Hanna Karlsson från Grönemad. Tack för hjälpen!