Robert representerade Njord på Turistmässa i Bullaren i slutet på september 2008.