Robert mötte representanter från Gunnebo slotts konferensanläggning på Grebys den 23 oktober 2008 och pratade Njord.