Den 3 april var det dags för årsmöte på Resö Gamla Skola. En stor majoritet av medlemmarna hade slutit upp och deltog i diskussionerna.

Huvudpunkten på mötet var behovet av att strukturera och tydliggöra kvalitetskriteriena, speciellt för de nya medlemskategorierna. Ett enigt möte beslöt att anta det upplägg som utarbetats inom styrelsen. Detta innebar bl a att vår sekreterare Ingegerd nu kommer att skicka ut kriterierna på nivå 1 och 2 för underskrifter, samt inhämta förslag på individuella åtaganden från medlemmarna.

 

 

Skolan beskuren - DK3 v1