Efterfrågan på levande kräfta fortsätter att öka. Från norra Bohuslän skickas kräfta i kylcontainrar till bla restauranger i Stockholm via grossisten Martin Olsson. Njordkräftorna har även nått Paris- med Martin Olssons ambulerande provkök.

I Göteborg är en grossist på väg att jobba upp marknaden.

Kocken Björn Franzén gör en kokbok, där Njordkräfta kommer att användas. 

   krafta