Den 4 oktober arrangerade Strömstads Museum och Samförvaltningen Norra Bohuslän en välbesökt debatt om det lokala fiskets framtid. Ett ämne helt i linje med Njords grundfilosofi.

Huvudsyftet med debatten var att diskutera möjligheter och hinder för utvecklingen av den lokala fiskenäringen.

Njordmedlemmarna Robert Olsson på SD 451 Ferder, Rune Nilsen på SD 262 Carona och Stefan Jensen från Rökeriet medverkade i panelen och deltog aktivt i debatten.

Även om det finns en stor oro för hur regelverken påverkar möjligheterna till lokalt fiske, pekade bl a Robert på hur fisket här i norra Bohuslän alltid tagit hänsyn till naturen och att det finns fantastiska lokala produkter att tillvarata. Stefan framhöll behovet av att lokala företag lär sig att köpa just de lokala produkterna, även om de kostar någon krona extra pga den höga kvaliteten.  

Diskussion i Strömstad