topflashv1

Årsstämman 2012 ägde rum söndag 18 mars på Wideum i Grebbestad, där ett femtontal medlemmar hade mött upp. Förutom de sedvanliga stämmopunkterna presenterades den nya hemsidan och kvalitetsarbetet, inkl ett utkast till de kvalitetsbevis som snart är på väg ut till medlemmarna. På stämman diskuterades också hur Njord skall arbeta vidare med marknadsföringsfrågor.

Ingemar Granquist valdes till ordförande för ytterligare ett år och Niklas Johansson på Odderö valdes in som ny ledamot. Styrelsen avhöll efter stämmans slut ett konstituerande möte. Robert Olsson fortsätter som kassör och Erika Hedenstedt Appelgren tar över som sekreterare efter Ingegerd Johansson, som kvarstår som ordinarie ledamot. Övriga styrelsemedlemmar är Ingvar Ohlsson och Stefan Jensen.  

Efter stämman visade Paula Widén sina nya lokaler och berättade om utvecklingen av Wideum Garden och sina visioner för en gårdsbutik och saluhall för närodlade kvalitetsprodukter. En mycket intressant och uppskattad visning. Paula bjöd också på en god lunch och kaffe med dopp - där det självklart ingick egenproducerade havtornsprodukter!     

Årsmöte mars 2012 Paula Styrelsemöte mars 2012

 Årsmöte 2012 visning