topflashv1

 

29-30 mars avhölls på Tanumstrand konferensen Vårt felles/gemensamma hav, som handlade om framtiden för Kosterhavet och Ytre Hvaler nationalparker. Konferensen var sista delen i det Interreg-projekt som pågått sedan 2009. Njords medlem Anders Tysklind, chef för Kosterhavets nationalpark, var en av arrangörerna.

Vid konferensen diplomerades ett antal värdskapsföretag. Representanter för dessa företag har utbildat sig bl a i marin- och landbiologi, värdskap och natur-och kulturhistoria för att vara goda rperesentanter för de båda parkerna. Njordmedlemmarna Nina Naess och Terje Johnsen på Knop&Knåp, Helena Lantz på Selin Charter och Erika Hedenstedt Appelgren på Resö Gamla Skola var bland dem som mottog diplom.

Njords nya rollup, broschyrer om fiskemetoder fanns på plats i konferenslokalen och varje deltagare fick en nyckelring från Knop&Knåp i present. Nina passade även på att framhålla även Njord och våra produkter när hon fick ordet. 

Charles Olsson deltog bl a i paneldebatten och var också aktiv i arbetsgruppen om fiske. Charles gjorde ett antal mycket uppskattade inlägg om förutsättningarna för fisket i norra Bohuslän och även om behovet av bostäder för våra ungdomar.

 

 

Värdskapsföretag1