topflashv1

Njordmärkta räkor landas inom 24 timmar från fångst, storlekssorteras och kokas ombord - minimistorlek: 160 kokräkor per kilo. Aldrig någonsin förekommer färgämnen i njordräka. Fisket är spårbart - trålaren framgår av märkningen på lådan.