Njord har deltagit i Smaklustmässan i Stockholm, som 2009 avhölls den 21-23 augusti.