SD 341 SUNDLAND

Kontakt

Kontaktbild

trålfiskare

Tomas Jansson
Stensågarevägen 27A
45772 Grebbestad

Hemmahamn Grebbestad

0707-295955

Annan information

Individuella kriterier:

Alltid framhålla det positiva med fisket ur ett nordbohuslänskt perspektiv, nu och historiskt

Ställa upp och representera Njord vid olika evenemang.

Stödja och främja Njord-medlemmar genom att samarbeta och göra reklam för deras produkter.