Styrelse

Namn Befattning Ort
Ingemar Granqvist Ordförande Fjällbacka
Robert Olsson Kassör Grebbestad
Erika Hedenstedt Appelgren Sekreterare Resö
Ingvar Ohlsson Ledamot Skredsvik
Niclas Johansson Suppleant Uddevalla
Per Karlsson Suppleant Grebbestad
Joakim Axelsson ledamot Resö