topflashv1

Produktkrav:

  • Produkten skall vara spårbar, både vad avser råvara och produktion
  • Produktionen skall äga rum i norra Bohuslän
  • Produktionsmetoden skall vara ekologiskt hållbar

Åtaganden som Njord-medlem:

  • Prioritera samverkan med övriga Njord-medlemmar.
  • I största möjliga utsträckning bedriva verksamheten året runt.
  • Medverka till att sprida kunskap om Njord.

logonjordvitgra x165