topflashv1

Varumärket Njord ägs av en ekonomisk förening med samma namn. Det officiella namnet är Njord, Norra Bohuslän, Ekonomisk förening.

Föreningens syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att marknadsföra deras produkter och tjänster under varumärkesprofilen Njord.

För att vara medlem i Njord krävs det att man bedriver näringsverksamhet i Strömstads- eller Tanums kommuner. Det finns också möjlighet för enskilda personer att vara stödmedlemmar i Njord.

Njord har idag ett tjugotal medlemmar, vars verksamhet grovt kan indelas i fyra grupper eller verksamhetsområden: Fiske, upplevelseturism, mat och övriga producenter.

   Njorddag 2011