topflashv1

Varumärket Njord ägs av en ekonomisk förening med samma namn. Det officiella namnet är Njord, Norra Bohuslän, Ekonomisk förening.

Föreningens syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att marknadsföra deras produkter och tjänster under varumärkesprofilen Njord.

För att vara medlem i Njord krävs det att man bedriver näringsverksamhet i Strömstads- eller Tanums kommuner. Det finns också möjlighet för enskilda personer att vara stödmedlemmar i Njord.

Njord har idag ett tjugotal medlemmar, vars verksamhet grovt kan indelas i fyra grupper eller verksamhetsområden: Fiske, upplevelseturism, mat och övrigt.

Fisket har underkategorierna trål- och burfiske. Inom verksamhetsområde mat finns bl a rökt fisk och skaldjur. Upplevelseturism omfattar båtcharter, boende och utflykter. Under samlingsnamnet övrigt döljer sig både knoparbeten och författare och fotografer. Det är möjligt att vara verksam inom flera av grupperna, t ex en yrkesfiskare som även tar med turister på fiskeutflykter.

Styrelsen består av sex personer. Minst hälften av ledamöterna kommer från den största medlemsgruppen, dvs fiskarna. Övriga verksamhetsområden har vardera en representant i styrelsen. Kontaktuppgifterna till Njords styrelse hittar du under fliken Kontakt.

Styrelsen arbetar helt ideellt och träffas ungefär 6 möten per år. Information om vad som avhandlats och vilka aktiviteter som är på gång i Njords namn skickas efter varje styrelsemöte ut till medlemmarna via mail. Årsmötet hålls i mars.

Njords medlemmar är alla småföretagare, med egna firmor. De kan ha en eller flera produkter som får marknadsföras under kvalitetsmärket Njord. För den gemensamma marknadsföringen betalar Njords medlemmar en årlig serviceavgift.

Den gemensamma marknadsföringen sker i form av framtagande av olika trycksaker, men framförallt genom deltagande i olika evenemang för att marknadsföra Njord. Oftast är det någon ur styrelsen som representerar Njord, alternativt en specifik medlem beroende på verksamhetsområde. Njord deltar också i olika utvecklingsprojekt med anknytning till hav och kust. Läs mer under fliken Aktiviteter.

   Njorddag 2011