topflashv1

Havskräfta kan fiskas både med trål och med bur. I båda fallen används redskap som minimerar bifångst.

Den trålade kräftan storlekssorteras ombord och landas inom 24 timmar från fångst. Av märkningen på fiskelådan framgår från vilken båt fångsten härrör.

Burfångad  kräfta landas också inom 24 timmar från fångst.

Levande kräftor sorteras i fyra storlektar: 1 - 5 st per kilo, 6 - 10 st per kilo, 11 - 15 st per kilo och 16 - 20 st per kilo. Levande kräftar skall ha varit sumpade minst 24 timmar före försäljning.