topflashv1

Fredag 31 januari avhölls årets stämma, som vanligt i Resö Hamnmagasin. Tack till stödmedlemmen Resö Samhällsförening som lånade ut lokalen!                  

                                                       hamnmagasinet

Ingemar Granquist omvaldes som ordförande för ytterligare 1 år. Ingvar Ohlson och Joakim Axelsson omvaldes som ordinarie ledamöter. Per Karlsson omvaldes som suppleant. Styrelsen avhöll sitt konstituerande möte direkt i anslutning till stämman. Styrelsens sammansättning i sin helhet och ansvarsfördelning/roller hittar du under fliken Kontakt.

Stämman beslutade att Njord även under 2020 fortsätter på "lågvarv" och inte bedriver aktiv verksamhet/gemensam marknadsföring. Styrelsen hanterar löpande föreningsformalia och underhåller hemsidan, Facebook och mail. Alla medlemmar kan självklart fortsätta att använda varumärket och befintligt marknadsföringsmaterial. Under året kommer ingen serviceavgift att tas ut utan enbart medlemsavgiften på 500 kr.

För att stödja medlemmarna i marknadsföringen kommer styrelsen att ta fram en uppdaterad allmän broschyr om Njord. Broschyren skall även innehålla en aktuell medlemsförteckning och finnas med svensk och engelsk text. Målsättningen är att det till sommaren skall finnas en ny tryckt broschyr. Broschyrerna över trålning resp burfiske finns fortsatt på hemsidan som pdf-er och är bara att ladda ner vid behov. Utställningslådor, rolluper, några broschyrer, tröjor, mm finns fortfarande i lagret hos Ingemar i Fjällbacka.