topflashv1

Njords kvalitetskriterier indelas i tre nivåer:

  1. Gemensamma för alla Njordmedlemmar
  2. Gemensamma för alla inom samma grupp
  3. Individuella kriterier

För varje medlemsföretag finns ett dokument där man skrivit under på att följa kvalitetskriterierna i nivå 1 och 2. Kriterierna har fastställts av Njords årsmöte.

Medlemmarna skall dessutom föreslå ett antal individuella åtaganden (nivå 3). Dessa åtaganden är anpassade för just den medlemmens specifika verksamhet.

De föreslagna individuella åtagandena skall för varje medlem godkännas av Njords styrelse. Därefter gäller de som "kvalitetscertifiering" och medlemmen får rätt att märka sina produkter med Njords logotyp.

logonjordvitgra x165