topflashv1

Njordmedlemmarna har även ett antal individuella åtaganden, som är anpassade för just den medlemmens specifika verksamhet.

De föreslagna individuella åtagandena skall för varje medlem godkännas av Njords styrelse. Därefter gäller de som "kvalitetscertifiering" och medlemmen får rätt att märka sina produkter med Njords logotyp.

Varje medlems specifika åtaganden på nivå tre hittar du under Kontakt och respektive medlem