topflashv1

På Resö finns en levande skärgårdsmiljö, med allt från stränder till örtrika ängar, ljusa lövlundar och vindpinade tallskogar. Ön ligger mitt emellan Göteborg och Oslo och har broförbindelse med fastlandet. Här bor många Njord-medlemmar och här har Njord-stenen fått sin slutliga hemvist.

Resö är Tanums kommuns port till Kosterhavets marina nationalpark och fn finns där en provisorisk nationalparksentré. Vid bryggan, som också är gästbrygga för de båtburna gäster till öns livsmedelsaffär, står Njordstenen sida vid sida med en relief som visar bottenförhållandena i Kosterfjorden. Information om Njord finns i de lokala informationslådorna på den närbelägna Loppis-boden.

Njordstenen