topflashv1

Vad innebär kvalitet för dig?

För medlemmarna i Njord är leveranser med kvalitet så viktigt att de har skapat ett eget varumärke – Njord Närvaror Norra Bohuslän.

Varumärket ägs av en ekonomisk förening. Njord närvaror Norra Bohuslän. De flesta av medlemmarna är fiskare, men även t ex boendeanläggningar, båtcharterföretag, rökeri, knopmakare och författare ingår. Njordföretagen arbetar med produkter från sin närmiljö, dvs kust och hav. Den största produktgruppen är skaldjur, främst räkor och havskräftor.

stajollen i res hamn