topflashv1

Vad innebär kvalitet för dig?

För medlemmarna i Njord är leveranser med kvalitet så viktigt att de har skapat ett eget varumärke – Njord Närvaror Norra Bohuslän.

Varumärket ägs av en ekonomisk förening. De flesta av medlemmarna är fiskare, men även t ex boendeanläggningar, båtcharterföretag, rökeri, knopmakare och författare ingår. Njordföretagen arbetar med produkter från sin närmiljö, dvs kust och hav. Den största produktgruppen är skaldjur, främst räkor och havskräftor.

Njords motto är: Kvalitet - med rötter i Norra Bohuslän och omsorg om framtiden!

Det Njord menar med kvalitet finns sammanfattat i ett antal krav, som varje produkt skall uppfylla för att få rätten att bära Njords logga:

  • Produkten skall vara spårbar, både vad avser råvara och produktion
  • Produktionen skall äga rum i norra Bohuslän
  • Produktionsmetoden skall vara ekologiskt hållbar

Produkten skall dessutom uppfylla ett antal specifika kvalitetskrav, som är gemensamma för varje produktgrupp/medlemskategori.

Ett exempel från gruppen skaldjur: En av de främsta nycklarna till hög kvalitet är att de är färska! Skaldjuren i en back märkt med Njord-loggan är garanterat aldrig äldre än 24 timmar från det de drogs upp ur havet till dess att de landas, dvs når fiskeauktionen och grossisterna. Färskare kan det inte bli!

Medlemmarna har även ett antal individuella åtaganden som är anpassade efter just den medlemmens specifika verksamhet.

stajollen i res hamn