topflashv1

Den ekonomiska föreningen Njord Norra Bohuslän skapades vid ett konstituerande sammanträde 20 juli 2007, i gamla Tingshuset i Tanumshede. Men arbetet innan hade pågått under flera år.
Det handlade om att skapa ett lokalt varumärke, som kunde ta vara på det unika i den nordbohuslänska traditionen. Pionjärerna hade visionen klar för sig

Vision:

Att kunna fortsätta att bo och leva i Norra Bohuslän.
Att kommande generationer också ska kunna bo och leva här.
Att lämna över en bra miljö till kommande generationer.
Att ta vara på det goda som livet har att erbjuda.
Att bruka men inte förbruka naturen.

Vägen dit:

Varumärket Njord är en hjälp på vägen dit. Genom varumärket visar vi på att kvalitet och uthållighet lönar sig. När vi valde hällristningsskeppet som symbol för Njord var det just för att visa att fiske förekom här redan för tusentals år sedan och vi vill att det ska så förbli tusentals år in i framtiden också.

Genom samarbete, ömsesidigt förtroende och genuint kvalitetstänkande.

 

Varumärket Njord Närvaror Norra Bohuslän presenterades vid ett evenemang på Greby´s i Grebbestad den 15 juni 2007. Ett stort antal gäster var inbjudna och händelsen väckte stort massmedialt intresse såväl i Västnytt, TV4 väst, Radio Väst samt i olika västsvenska tidningar.

2008 fanns det tio medlemsföretag i Njord, de flesta fiskare, några kombinerade fiske och upplevelseturism, ett företag var enbart baserat på upplevelseturism och slutligen fanns ett rökeri med delikatessdisk och restaurang. Tre år senare har medlemsantalet mer än fördubblats men fortfarande dominerar fiskeföretagen stort. Som en av pionjärerna uttrycker det: Vår verksamhet har flyttat upp på bryggan också!

Flera av företagarna i Njord deltar i matmässor som t ex Passion för Mat i Göteborg, och liknande arrangemang där fokus är kvalitet och spårbarhet.

Ett betydande utvecklings- och utbildningsarbete pågår inom föreningen.

 mellan bodarna