topflashv1

Njordbroschyren är nu uppdaterad! På årsstämman 2020 beslutades att den tidigare broschyren om Njord skulle uppdateras och att det i den skulle finnas en aktuell medlemsföreteckning. Broschyren finns nu i reviderad form, med text på svenska och engelska. Välkommen att ladda ner den i bifogad pdf-form. Broschyren kommer även att tryckas i ett mindre antal exemplar, som skickas ut till medlemmarna.  

Visa broschyr om Njords kvalitetsprodukter (PDF)

 

 

 

 

 

kustohav