Jordbruksministern var på besök i Strömstad 27 februari 2008. Eskill Erlandsson, Karin Wiktorén och Magnus Kindbom förevisades först uppspända trålar med räkrist och kräftrist på Torskholmen. Charles Olsson berättade om selektivt fiske och hur trålarna fungerar.

Därefter åkte sällskapet med SD 262 Carona till Tjärnö, med tillfälle till samtal och guidning under vägen.

Kerstin Johansson på Tjärnö marinbiologiska underströk i sitt tal vikten av att samförvaltningen permanentas. Besöket upplevdes som mycket lyckat.