Utvecklingsfrågorna är viktiga både för Njord som förening och för de enskilda medlemmarna. Flera större utvecklingsprojekt drivs i samverkan med Samförvaltningen, liksom med Sven Lovén Center för marina vetenskaper på Tjärnö.

Samförvaltningen förvaltar till stor del fisket i Koster- och Väderöfjorden (inklusive fisket i nationalparken Kosterhavet). Samförvaltningen består av lokal expertis (yrkesfiskare, forskare och kommunala tjänstemän) samt tjänstemän från länsstyrelsen och fiskeriverket. Man organiserar bl a utbildningar och arbetar med system för egenkontroll, redskapsutveckling och marknadsföring. Detta utvecklingsarbete lade själva grunden till bildandet av Njord som eget varumärke.

I detta avsnitt kan du läsa om några av de större utvecklingsprojekt som pågår.

 


 sorterad havskrfta