topflashv1

Företagen som är medlemmar i Njord Närvaror Norra Bohuslän har alla sin produktion förlagd i anslutning till hav och kust. Vare sig det handlar om fiske, det som flertalet medlemmar arbetar med eller matproduktion, utvecklingsarbete, boendeanläggningar, båtcharter, restaurang, sjömansarbete, fotografering eller skrivande.

I gammal nordbohuslänsk tradition ägnar sig många åt mer än en verksamhet. Det är alltså mycket möjligt att du som besökare får möta samma person både som skaldjursleverantör och som föreläsare om hållbart fiske.

Traditionen har varit att alla arbetar med flera olika sysslor, ibland växlande över året, ibland parallellt med varandra. Man står så att säga på flera ben. Ett arbetssätt som knappast gör någon rik på pengar, men kanske rik i en annan bemärkelse. Samtidigt innebär detta att man inte är lika utsatt om en av benen sviktar. Detta sättet att bedriva fiske, med långsiktigt och hänsynsfullhet, dömdes under 90-talet ut - då ansåg myndigheterna att fiske skulle bedrivas som annan industriell verksamhet. Men fiskarna i norra Bohuslän var envisa och höll fast vid sitt sätt att fiska och nu har cirkeln fullbordats och de "gammaldags" fiskarna ligger helt rätt i tiden.
Samtidigt ökar intresset bland medvetna konsumenter för traditionella produkter från kusten och havet såsom "spegemakrill", havtornssås och olika rökta och inlagda havsprodukter.