topflashv1

 

Många Njordfiskare fångar och säljer också hummer. För hummerfisket har inga specifika Njord-kriterier ställts upp, då allt fiske efter hummer är noga reglerat för att tillse att hummerbeständen fortlever och att fisket sker på vettigt sätt. Njordfiskarna följer självklart både regler om redskap och fångsttider.

Endast hummertinor får användas vid fiske av hummer. Den som bedriver yrkesmässigt fiske får fiska med högst 40 tinor. Hummer som fångas i annat redskap skall genast återutsättas.

En hummertina skall ha minst två cirkulära flyktöppningar, med en minsta diameter om 60 mm placerade i den nedra kanten av varje rums yttervägg.

Miniminmåttet skall vara 9 cm mätt från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant, mätt parallellt med mittlinjen (carapaxlängd). Om carapax inte uppgår till minst 9 cm skall hummern genast släppas tillbaka i havet. Detsamma gäller för en hona bärande yttre rom.  

Fiske efter hummer får endast ske fr om första måndagen efter den 20 september kl 07.00 tom 31 december (gäller för yrkesfiske). Efter 10 maj och fram till hummerpremiären får heller inga humrar hållas i någon form av sumpanordning.

Hummer i tina