topflashv1

Detta är den minsta medlemsgruppen inom Njord. Här finns för närvarande bara två medlemmar, men båda två med anknytning till havet och kusten. Knopmakaren Nina Naess och text & bild Krossekärr. Deras verksamheter skiljer sig förstås markant ifrån varandra men de har det gemensamt att de tar vara på det unika som norra Bohuslän har att erbjuda.