topflashv1

Varför ett kvalitetsmärke för bara norra Bohuslän?

Varumärket Njord vill lyfta fram det unika som kommer från den nordligaste delen av Bohuslän, dvs det område som utgörs av Tanum och Strömstad kommuner.

Varumärkets fullständiga namn - Njord Närvaror Norra Bohuslän - anspelar både på varor från vårt närområde och på vår närvaro i området.Vattnet utanför den nordbohuslänska kusten är Sveriges saltaste, djupaste och även artrikaste. Vattenområdet utgör sedan 2009 Sveriges enda marina nationalpark, Kosterhavet. Havsprodukterna härifrån är bland de mest smakrika du kan finna och de allra färskaste får bära namnet Njord!

Njord verkar i en skärgårdsmiljö med närhet till mystiken i många fornlämningar. Det mest kända är världsarvsområdet i Vitlycke, med hällristningar från bronsåldern – ett område som på den tiden låg i yttersta kustbandet. Här har i årtusenden bedrivits ett lokalt fiske. I fornnordisk mytologi är guden Njord härskare över havet och vinden och många forskare förknippar honom med hällristningarnas skeppsmotiv. Detta har inspirerat till varumärket Njords logga. (Ser du fiskekroken?)

Även modernare näringar, såsom turism, har långa traditioner i vårt område och många besökare har här funnit sitt semesterparadis. Norra Bohusläns attraktivitet som besöksmål förutsätter dock att detta är en levande bygd – under hela året. Då måste det finnas lokala företagare, som skapar arbetstillfällen både genom att ta tillvara och förädla lokala råvaror och genom att utveckla nya, högkvalitativa produkter och tjänster baserade på närmiljön. Så arbetar medlemmarna i Njord!

bergklippor1