topflashv1

Grupp : FISKE

Åtaganden som Njord-medlem:

 • Bedriva ett långsiktigt hållbart kustnära fiske.
 • Räkor fiskas med artselekterande trålar för att minimera bifångster.
 • Räkorna ska landas inom 24 timmar från fångst.
 • Minimistorlek: 160 kokräkor per kilo.
 • Aldrig någonsin tillsätta färgämnen.
 • Havskräftor fiskas med artselekterande trålar för att minimera bifångster.
 • Havskräftorna ska landas inom 24 timmar från fångst.
 • Burfångst av havskräfta sker med burar som minimerar bifångst (nya burar har min 22mm stolpe på maskan).
 • Levande kräftor sorteras i fyra storlekar: 1-5 st per kilo, 6 -10 st per kilo, 11-15 st per kilo och 16-20 st per kilo.
 • Levande kräftor skall ha varit sumpade i minst 24 timmar före försäljning.
 • Makrill får sin höga kvalitet genom varsam hantering med förvaring i isvatten direkt efter fångsten.

 

masar1

Grupp : UPPLEVELSETURISM

Åtaganden som Njord-medlem :

 • Handla lokalt, i första hand i det egna närområdet och i andra hand från leverantörer i norra Bohuslän
 • Tydligt kunna redovisa för kund vilka leverantörer och råvaror som används i verksamheten.
 • Arrangera upplevelser som lyfter fram det unika med norra Bohuslän.
 • Driva verksamheten så att den stödjer ett långsiktigt hållbart lokalt samhälle.
 • I verksamhet, inklusive transporter, använda produkter som är skonsamma för miljön

 

Ariadne vid_Svangen

Grupp: ÖVRIGA PRODUCENTER

Åtaganden som Njord-medlem:

 • Tydligt kunna redovisa för kund vilka leverantörer och råvaror som används i verksamheten.
 • I min produktion använda råvaror och teman från norra Bohuslän
 • Driva verksamheten så att den stödjer ett långsiktigt hållbart lokalt samhälle.
 • I verksamheten, inklusive transporter, använda produkter som är skonsamma för miljön

 

knep knp 2 v1

Grupp: MAT

Åtagande som Njord-medlem:

 • Vi har ett genuint intresse för Bohuslänska kvalitetsråvaror.
 • Våra produkter har anknytning för kust och hav.
 • Utbudet följer årstiderna och tillgången på lokala råvaror.
 • Det finns många måltidsturister, svenska och utländska, som söker gastronomiskt intressanta resmål som framhäver råvaror och miljö till genuina matupplevelser. Som Njordmedlemmar strävar vi efter att bli kända för detta.

 

 

 

 krfta p fat